Nyt hold til babysalmesang begynder 4. november 2021 kl. 9.30

Tilmelding sker til sognemedhjælper Tina Bak på telefon 29174738 eller mail: tinab@km.dk.

Forløbet strækker sig over 11 torsdage fra november til januar (undtagen 23. og 30 december).

Hver gang er der ca. 45 min. program og derefter kaffe på kanden samt god tid til hyggesnak.

 

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2-10 måneder med en voksen.   

Babysalmesang taler til alle sanser gennem sange, bevægelse, gestik og lyde. Det er en måde at  berige samværet mellem barn og forælder på og gøre brug af vores enestående danske sang- og salmeskat.      

Hver gang hilser vi på hinanden gennem musik, synger, danser, lytter og sanser.

Vi vil også benytte os af kirkerummet med dets særlige ro og stemning. Her vil vi både synge, danse og samles rundt om døbefonten.

Hvis du vil vide mere, kontakt sognemedhjælper Tina Bak