Vi satser på et nyt hold babysalmesang fra september 2021. Kontakt Tina Bak, 2917 4738

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2-10 måneder med en voksen.   

Babysalmesang taler til alle sanser gennem sange, bevægelse, gestik og lyde. Det er en måde at  berige samværet mellem barn og forælder på, og gøre brug af vores enestående danske sang- og salmeskat.      

Hver gang vi samles, har vi et forløb, hvor vi hilser på hinanden, synger, danser, lytter til musik m.m. Vi vil også benytte os af kirkerummet med dets særlige ro og stemning, hvor vi synger salmer med fagter eller dans til.