Udgivet tor d. 12. mar 2020, kl. 00:00

Lissi og Keld Gaarn-Larsen kommer i Emdrup kirke, men hvem er de og hvad laver de?

- Vi er efter 19 års ophold i Valby vendt tilbage til Emdrup, hvor vi boede fra vi blev gift i 1977 og frem til 1986. Lissi har haft sin opvækst på Amager, er uddannet sygeplejerske, tog supplerende uddannelse i anæstesi og har over en længere årrække fungeret som afdelingssygeplejerske i Akut smerteenhed ved Hvidovre hospital. Lissi blev i 1998 medlem af Indre Missions hovedbestyrelse og også siddet i Indre Missions Ungdoms landsudvalg.

Keld har jysk baggrund - fandt efter aftjeningen af værnepligten i Livgarden Købehavn så attraktiv, at han efter studentereksamen begyndte at læse på Danmarks Sociale Højskole – var siden starten af 1973 været ansat ved det københavnske hospitalsvæsen, senest på Hvidovre hospital.

Keld var fra starten af 70`erne aktiv i Kristeligt Folkeparti – sad i Københavns Borgerrepræsentation og Hovedstadsrådet over en periode – har været medlem af Videnskabsetisk komite for København og Frederiksberg kommuner og har samtidig siddet i Den Centrale Videnskabsetiske komite. Har herudover været medlem af Esajas- og Jesuskirkens menighedsråd.

Vi er begge kommet i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) i studietiden og har begge haft en rigtig god tid der. Vi har deltaget i en hob af KFS's aktiviteter og har over en årrække haft en bibelkreds.

- Hvorfor kommer I i kirken og hvorfor lige Emdrup kirke?

- Vi har altid følt, at der i Emdrup kirke lød den centrale forkyndelse, som vi havde brug for at høre. Før vi flyttede til Valby, havde også vore 3 børn glæde af at komme med i kirken. Vi fornemmer at være returneret til en kirke med den samme gode forkyndelse som tidligere, men i en mere ”up-to-date” form og med det samme dynamiske menighedsliv.

- Hvad bruger I kirken til?

- Primært at gå til gudstjeneste og få åndelig ”næring” – har endnu ikke deltaget meget i de øvrige spændende tilbud, som der bydes på, men håber at få tid til det.

- Hvad får I jeres kostbare fritid til at gå med ud over at komme i Emdrup kirke?

- Udover arbejdet og ”pasning” af familien er vi engageret i forskellige mere eller mindre tidkrævende aktiviteter i Indre Missions regi. Herudover har vi et sommerhus på Orø.

- Hvad er en god gudstjeneste for jer?

- I menighedens fællesskab at få Guds ord præsenteret på en sådan måde, at det engageret og vedkommende strækker sig ud i hverdagen.

Kategorier Portrætter