Udgivet af Christian Riis Bentzen, tor d. 29. okt 2020, kl. 15:59

Som i resten af samfundet skal du bære mundbind, når du befinder dig indendørs i Emdrup Kirke. Brugen af mundbind følger de regler, som gælder på andre offentlige områder.

Der er krav om mundbind og du kan læse det fulde regelsæt i BEK nr.1534 af 28-10-2020: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. på serveringssteder, i detailhandlen, kultur- og kirkeinstitutioner, idræts- og foreningsfaciliteter og på uddannelsesinstitutioner i forbindelse med håndtering af covid-19.

Du kan finde bekendtgørelsen på www.retsinformation.dk

 

Hvad gælder?

Kort sagt, skal alle fra 12 år og op bære mundbind når de befinder sig indendørs i kirken, dog gælder følgende undtagelser

·        Når du sidder ned

·        Hvis du kortvarigt rejser dig op og bliver stående ved din plads – for eksempel, når vi under gudstjenesten rejser os under velsignelsen

·        Hvis du er udøvende til en gudstjeneste/et arrangement. Eksempelvis læser op til gudstjenesten, prædiker eller holder et foredrag

·        Organist og sangere bærer ikke mundbind under den musiske udførsel

·        Hvis du foreviser legitimation på kirkekontoret i forbindelse med personregistrering

 

Hvor kommer mundbindene fra?

Som udgangspunkt skal du selv medbringe mundbind, når du deltager i en gudstjeneste, kirkelig handling, arrangement, besøger kirken eller kirkekontoret. Hvis du ikke har råd til at indkøbe mundbind, kan du få udleveret gratis mundbind hos borgerservice i kommunen.

Hvis du har glemt at få et mundbind med eller har tabt det på vejen, så skal du ikke undlade at komme til en gudstjeneste eller andet arrangement. Fortæl i døren at du ikke har et mundbind, så hjælper personalet eller den frivillige mødeleder med at finde et mundbind til dig.

Har du en frivillig tjeneste i kirken under arrangementer, som arrangeres af menighedsrådet, Menighedsplejen eller Menighedsfællesskabet, så kan du få udleveret engangsmundbind svarende til det forbrug du har ved varetagelsen af dit frivillige arbejde. Du kan få mundbindene ved henvendelse til kirkens daglige leder Christian Riis Bentzen.

Kirkens ansatte og præsterne får udleveret de nødvendige værnemidler i henhold til gældende arbejdsmarkedsregler.

 

Hvad hvis nogen ikke har mundbind på?

Personalet og de frivillige, der står for et arrangement, har ret til at bortvise dem, som nægter at bære mundbind og hvor der ikke er en gyldig grund til at lade være med at bære det. I værste fald kan politiet uddele bøder. Lad os ikke håbe det kommer så vidt.

 

Husk de almindelige regler

Mundbindet er kun et supplement og kan ikke erstatte at du

·        Holder afstand

·        Vasker eller spritter hænderne af

·        Hoster og nyser i ærmet

·        Lader være med at møde op hvis du er smittet eller har symptomer på smitte

Kategorier Div. nyheder