19.–21. september 2014 var der kirkelejr på Lejrcenter Birkedal

Lejren var som altid for alle i alle aldre og indeholdt bl.a. masser af socialt samvær, sang, hygge og leg samt fællesskab med Gud. 

Sognepræst Henrik Højlund talte over emnet ”Mærk Gud” og sagde: - Gud er mere end et begreb, mere end en vag fornemmelse. Gud vil mærkes, for Gud er et levende, lidenskabeligt Jeg. Tro er mere end læresætninger og livssyn. Tro er relation til den levende Gud.

Henrik kom ind på følgende temaer
- Gud lader sig mærke
- Når Gud forsvinder i tvivl og mørke
- Vandring med Gud på den lange, jævne vej
Der var aktiviteter for børnene under foredragene.

Bibeltimerne blev optaget og kan hentes ved at klikke på titlerne nedenfor.

Bibeltime 1

Bibeltime 2

Bibeltime 3

Spørgetime