Bliv frivillig

Velkommen som frivillig i Emdrup Kirke

Værdifuld
Som frivillig er du værdifuld i kirkens vidt forgrenede arbejde med at række evangeliet ud til mennesker i og omkring Emdrup Kirke. Det vil ikke være muligt at drive arbejdet, hvis ikke der var en lang række frivillige, der er villige til at give en hånd med.

Vi ønsker, at 

  • du oplever dig som en del af et fællesskab, hvor vi er med til at gøre en forskel for mennesker gennem kirkens arbejde.
  • du oplever at være en del af et meningsfyldt arbejde
  • du får mulighed for at bruge dine evner og kompetencer
  • du kan få erfaringer og blive udviklet menneskeligt og evt. fagligt
  • du får medindflydelse og føler dig værdsat og respekteret
  • du kan få nye kontakter og venskaber

Også plads til dig 
Kom og tag en snak med enten præst eller sognemedhjælper om, hvad du kunne tænke dig at bidrage med i kirkens arbejde. Så finder vi sammen en plads - også til dig! Og det uanset om du har mulighed for at hjælpe med meget eller lidt.

Vi forventer, at

  • du er loyal overfor kirken, både vores formål og vores kristne livsholdning. Vi viser respekt for de mennesker, vi møder og for de andre frivillige og ansatte.
  • du er realistisk overfor egne muligheder og kræfter, så du ikke påtager dig opgaver, du ikke kan magte,
  • at du siger til, når du har brug for hjælp.
  • du viser vilje og evne til at samarbejde med andre frivillige og ansatte, hvor det giver mening.

For flere oplysninger kontakt kirke- og kulturmedarbejderen eller en af sognepræsterne