Emdrup Kirkes Menighedsfælleskab

Elsebeth Carlsen (Formand)
Tlf. 28 43 89 52 
E-mail: elsebeth@np12.dk

Malene Bjerg Olsen
Tlf. 29 80 14 00
E-mail: tilmalene@hotmail.com

Rebekka Andersen
Tlf. 61 71 58 63
E-mail: rebekka_andersen@hotmail.com

Formål og grundlag
Emdrup Kirkes Menighedsfællesskab har til formål at samle kirkesøgende mennesker i et menighedsliv for at:

    • Tilbede og tjene den Treenige Gud
    • Virke for opbygningen af et levende kristent fællesskab og skabe vækst i det personlige trosliv
    • Udbrede Guds rige, så mennesker kommer til tro på Jesus Kristus som deres frelser og Herre.

Det forpligtende grundlag for Menighedsfællesskabet er Bibelen. Denne anerkendes som Guds troværdige ord, skrevet af mennesker under Helligåndens inspiration, og den er norm for tro, lære og liv.

Den danske Folkekirkes bekendelsesskrifter anses for at være en sand tolkning af Bibelen.

Medlemskab
Medlemskab af Menighedsfællesskabet opnås ved indbetaling af et årligt kontingent samt godkendelse af bestyrelsen. Kontingentet fastsættes på årsmødet.
Det er en forudsætning at personen er medlem af Den danske Folkekirke. Alle medlemmer er stemmeberettigede.

Kontingent

Kontingent for 2023: 200 kr.

Kan indbetales via Mobile Pay: 18028 

Angiv: navn + kontingent 2023

 

   Mødekalender

Fællesmail

Hvis du har en aktiv tilknytning til Emdrup Kirke, kan du tilmelde dig til fællesmailen.      

Du kan anmode om medlemsskab af fællesmailen eller afmelde dig ved at udfylde denne formular.

Ønsker du at afmelde dig listen, kan du også skrive en e-mail til alle-emdrup+unsubscribe@googlegroups.com .


Når du så er tilmeldt, kan du sende en mail til alle, som er tilmeldt Emdrup Kirkes fællesmail ved at skrive til alle-emdrup@googlegroups.com