Samtykkeerklæring

Samtykke til behandling af personoplysninger:

Ved at udfylde denne formular, giver du samtykke til, at de dataansvarlige behandler følgende oplysninger om dig: Navn, evt. cpr.nr, evt. dit barns navn og cpr. nr. adresse, e-mail, telefonnumre, og evt. andre informationer du skriver i formularen. Oplysninger indsamles og behandles til brug ved indskrivning til div. kirkelige handlinger, konfirmation, babysalmesang, kor osv.

Ved at udfylde denne formular er du indforstået med, at de nævnte dataansvarlige behandler de nævnte personoplysninger om dig, og at oplysningerne kan videregives til præsterne i Emdrup sogn.

Ønsker du ikke at give samtykke til brug af dine oplysninger bedes du kontakte os på emdrup.sogn@km.dk