Fødsel

Hvis forældrene er gift registreres fødslen automatisk.
Hvis forældrene ikke er gift, kan der inden 14 dage efter barnets fødsel indgives en "Omsorgs- og ansvarserklæring" for at erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen. Erklæringen skal afgives digitalt med begge forældres NemID og kan findes ved at logge på www.borger.dk, under afsnittet "Familie og børn" , "Faderskab og forældremyndighed"