Begravelse og bisættelse

I forbindelse med dødsfald henvender de pårørende (eller bedemanden på deres vegne) sig til den kirke, hvor afdøde boede ved dødsfaldet. Sammen med præsten aftaler man, hvornår bisættelsen eller begravelsen skal finde sted.

Hvor skal bisættelsen eller begravelsen finde sted?

Det er naturligt, at bisættelsen finder sted i Emdrup Kirke, også selv om den afdøde måske er tilflytter eller kun har boet på plejehjem i sognet i kortere eller længere tid.

Personalet ved kirken, dvs. organist, to sangere, kirketjener og kordegn, står sammen med præsten til rådighed for at skabe en god ramme og et godt indhold i den gudstjeneste, hvor man tager afsked med sin pårørende.

Alt det, der foregår i kirken, er gratis for medlemmer af folkekirken.

Ønsker man ikke at benytte kirken, er der også mulighed for at bruge et kapel.

Hvad skal man gøre og hvordan foregår det?

Sammen med en bedemand aftaler man en række praktiske ting i forbindelse med dødsfaldet: kiste, kistepyntning, jordbegravelse eller brænding, gravsted m.v. I god tid inden bisættelse mødes de pårørende med præsten og taler forløbet af gudstjenesten igennem.

De pårørende har mulighed for sammen med præsten at vælge salmer, der passer til situationen, og præsten er interesseret i at få et indblik i afdødes livshistorie, sådan at han kan holde en nærværende og relevant prædiken ved bisættelsen/begravelsen. Få inspiration til salmevalg i online salmebogen.

Hvis de pårørende har valgt, at afdøde skal brændes, foregår hele den kirkelige handling i kirken/kapellet. Gudstjenesten afsluttes med jordpåkastelse, fadervor og velsignelse.

Er der tale om en jordbegravelse, er den kirkelige handling i to dele. Første del er en kort gudstjeneste i kirken/kapellet, og dernæst køres kisten sammen med følget op på kirkegården, hvor præsten foretager jordpåkastelsen, beder fadervor og lyser velsignelsen.      

Sorgen og kirken bagefter

Det tager tid at komme igennem en sorg. Jo tættere man har været knyttet og jo længere man har kendt hinanden, jo længere tid tager det. Måske kan det være en hjælp at tage kontakt til præsten og få talt om nogle ting. Eller at møde op i kirken om søndagen eller til en af hverdagstilbudene for at komme sammen med andre i samme situation. Kirken er åben hver formiddag og kan benyttes til andagt og eftertanke.