Bryllup

For at blive kirkelig viet skal man opfylde samfundets betingelser for at indgå ægteskab. Det betyder, at man skal henvende sig til bryllupskontoret på Københavns kommune og udfylde en ægteskabserklæring/prøvelsesattest.

Kirkelig vielse

Ved en kirkelig vielse optræder præsten som vielsesmyndighed og udfylder den samme rolle, som giftefogeden har ved en borgerlig vielse.  

Derudover er en kirkelig vielse en gudstjeneste, hvor præsten holder en personlig tale til brudeparret og taler om ægteskabets velsignelser og forpligtelser ud fra Bibelen. Efter dette aflægger brud og brudgom følgende løfte:  

"Vil du elske og ære ham/hende og leve med ham/hende i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil tilskikke jer, som en ægtemand/ægtehustru bør leve med sin ægtehustru/ægtemand, indtil døden skiller jer ad?" Efter dette beder præsten en bøn for ægteparret, mens de sammen knæler ved alteret.      

Alt det praktiske

I god tid før vielsen henvender man sig til én af præsterne og aftaler, hvornår vielsen ønskes. Man aftaler et møde med præsten, hvor denne gennemgår ritualet grundigt. Bønner og læsninger fra Bibelen giver sammen med ægteskabsløftet en god forståelse for, hvad Bibelen siger om ægteskab, kærlighed og parforhold. Et par dage før vielsen mødes parret med præsten i selve kirken og gennemgår de praktiske ting.  Få idéer til salmevalg i online salmebogen.

I god tid og senest et par uger før vielsen afleveres ægteskabserklæring (prøvelsesattest) og en seddel med navn og adresser på to vidner til kordegnen. De to vidner er normalt brud og brudgoms far eller to andre repræsentanter fra familierne. Men det kan være hvem som helst, der er til stede ved vielsen.      

Ægteskabskurser og anden rådgivning

Den kirkelige vielse er en god og festlig måde at markere indgangen til sit ægteskab på. Det giver også mange input til hverdagslivet sammen. I Emdrup Kirke holdes med jævne mellemrum ægteskabskurser, hvor vi inviterer erfarne ægteskabsrådgivere o.lig. til at komme og give inspiration og hjælp til at klare det livsbekræftende og udfordrende fællesskab, som et ægteskab er. Præsterne står også altid til rådighed for samtaler og rådgivning.