Par-tjek

Bilen og måske tænderne får et årligt eftersyn. Men hvad med parforholdet? Trænger det til et eftersyn?

Par-tjek er et forskningsbaseret koncept udviklet af Center for Familieudvikling i samarbejde med Århus Universitet. Forskningen foregik i 2016 og retter sig mod par der ønsker at styrke deres forhold og forebygge vanskeligheder

Et Par-tjek består af at parret hver for sig udfylder et spørgeskema online. På baggrund af det, bliver der lavet en feedback rapport, der tager afsæt i parrets svar og er udgangspunkt for samtale.

Besvarelserne munder bl. a ud i en såkaldt ”Hus metafor” med 8 forskellige rum. Hvert rum repræsenterer et tema, som forskning har vist er væsentligt i parforholdet. Rummene er 2 delte og som billedet viser, er der 3 farver grøn, gul og rød, hvor den grønne viser styrker, den gule områder som kræver lidt opmærksomhed og den røde farve kan give anledning til noget der kan være bekymrende. Farverne kan være forskellige for parret hver især, og det er jo nok så interessant

Der holdes 2 samtaler á 1½ time med par-tjek vejlederen. Interval aftales.

Samtalerne har fokus på at undersøge parrets styrker og de områder der ud fra spørgeskemabesvarelserne kan vække bekymring. Det tilstræbes at hjælpe parret til at få fokus på egne resurser og handlemuligheder  

Samtalerne vil foregå med Par-tjek vejleder i et lokale i Emdrup Kirke.

Pris: 500 kr pr. par

Interesserede bedes kontakte sygeplejerske og certificeret Par-tjek vejleder Mette Haahr Andersen  på mettehaahrandersen@gmail.com