Dåb

Ønsker du at blive døbt eller at lade dit barn døbe i Emdrup Kirke, så skal du kontakte sognepræsten eller kirkekontoret.  

Dåben skal aftales i god tid. Kordegnen skal have barnets fulde navn og CPR-nummer, samt navn og adresse på 3-5 faddere via denne formular - ikke på mail, af sikkerhedsmæssige årsager.

Dåb er en forudsætning for at være medlem af folkekirken og kan enten foretages som barnedåb eller som voksendåb.

Kordegnen kan oplyse om, hvilken af kirkens to præster, der har gudstjenesten den pågældende søndag. Forældrene kontakter præsten i god tid. Kort tid før dåben gennemgår præsten dåbshandlingen sammen med forældrene. Så bliver de fortrolige med, hvad dåb er og hvordan det hele foregår.

Om faddere

Det er naturligt at vælge faddere blandt familie- og vennekreds, sådan at det er nogen, der kan være tæt på barnet. Og lige så naturligt er det at vælge nogen med et positivt forhold til kirke og kristendom.

Fadderne har nemlig to opgaver:

  • De er vidner til dåbshandlingen sammen med forældrene. 
  • De er moralsk forpligtede til at oplære barnet i den kristne tro, hvis der sker barnets forældre noget, før barnet bliver voksent.  

Fadderne skal selv være døbt og have nået konfirmationsalderen (se mere herom nederst på siden).     

Dåb i Emdrup Kirke

Dåben foregår normalt ved en gudstjeneste på søndage eller helligdage. Gudstjenesten begynder kl. 10.30.

  • Forældre (og evt. gudmor eller gudfar) venter i forhallen de første ti minutter. 
  • Lige før anden salme bliver de hentet af kordegnen og går i kirken og sætter sig på forreste række. 
  • Efter tredje salme, som er en dåbssalme, foretages dåbshandlingen. 
   Få idéer til dåbssalme i online salmebogen.
  • Derefter sætter forældre og faddere sig ned på forreste bænk, og gudstjenesten fortsætter med prædiken og altergang.
  • Hvis barnet bliver uroligt under gudstjenesten, kan barnet tages ud i kirkens dagligstue, hvor gudstjenesten kan overværes via fjernsyn og højtaler.
  • Hvis forældrene er inde i kirken ved gudstjenestens afslutning, går præsten sammen med forældre og faddere ud under postludiet, mens menigheden rejser sig som en hilsen til den nydøbte.

Det er tilladt at videofilme selve dåbshandlingen, men ikke fotografere med blitz under gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der mulighed for at tage nogle fotos i kirken ved døbefonten.      

Lidt om dåb og oplæring i den kristne tro  

Ved enhver dåb rundes der af med en understregning af, at det er forældrenes opgave "at oplære barnet i den kristne tro og bede for det". I kirken vil vi gerne støtte denne oplæring gennem nogle tilbud til små og store børn. Se uddybende information om de forskellige aktiviteter      

Lidt mere om faddere og dåbsvidner  

Anordning om dåb i Folkekirken siger om faddere og dåbsvidner:

  • Ved barnedåb skal der være mindst to og højst fem faddere ud over forældrene til barnet.
  • Ved dåben skal mindst to faddere være til stede som vidner.
  • Stk. 2. Ved dåb af en voksen skal mindst to vidner være til stede.
  • Stk. 3. Fadderne (vidnerne) skal være døbt med den kristne dåb. De må ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund. Fadderne skal være konfirmeret eller have nået konfirmationsalderen.