Persondataforordningen

Privatlivspolitik 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet. 


Nedenfor får du information om, hvordan vi håndterer de personoplysninger, som vi behandler, og på hvilket grundlag dette sker. Du får også information om, hvilke særlige rettigheder du har som registreret i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. 
1. Emdrup Sogns Menighedsråd er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Emdrup Sogns Menighedsråd er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er følgende: 
Emdrup Sogns Menighedsråd 
Ved Vigen 7-9 
2400 København NV 
7065@sogn.dk 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver for Kirkeministeriet og folkekirken 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder: 
Mail: databeskyttelsesrådgiver@km.dk 
Telefon: 33 92 33 90 
Brev: Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren. 
Du kan se her, hvem der er databeskyttelsesrådgiver. 


3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger som led i vores offentlige myndighedsudøvelse og for at udføre den nødvendige sagsbehandling af henvendelsen. I den forbindelse vil din henvendelse f.eks. blive journaliseret i henhold til offentlighedsloven, ligesom din henvendelse opbevares efter arkivlovgivningen. 
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. 
Hvis du har sendt os følsomme oplysninger, behandles disse desuden i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, f og g. 
Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. 
Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 


4. Modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger 
Vi kan – og har i nogle tilfælde pligt til at – videregive din henvendelse til andre offentlige myndigheder eller andre parter med henblik på behandling af din henvendelse. 
Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige. 


5. Opbevaring af dine personoplysninger 
Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven. 
Vi opbevarer dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. 


6. Dine rettigheder 
Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.  
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 
Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 
Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
Ret til at trække samtykke tilbage 
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os. 
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  


7. Mulighed for at klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.  
Du kan finde kontaktoplysningerne på Datatilsynets egen hjemmeside: www.datatilsynet.dk. 

 

Hjemmesiden

www.emdrupkirke.dk har følgende Databehandleraftale med ChurchDesk o.a. og alle data er underlagt følgende Privatlivspolitik.

Kirkeministeriet stiller systemer til rådighed for kirkekontorets arbejde med personregistrering mm. samt for registrering af medlemsskab af folkekirken og kirkelige handlinger samt menighedsrådets digitale arbejdsplads og arkivsystem. Folkekirkens lønsystem er ligeledes stillet til rådighed af kirkeministeriet.

Disse aftaler er fastsat i følgende to cirkulærer

Cirkulære om fælles dataansvar - personregistrering m.m

Cirkulære om fælles dataansvar - økonomi og løn m.m

 

Cookiepolitik

På denne hjemmeside anvendes cookies, men du har mulighed for at sige nej tak til cookies, hvis du ønsker det. 
Første gang du besøger hjemmesiden, præsenteres du for en besked om cookies. 


Hvad er en cookie? 

En cookie er en tekstfil, der sættes på din computer, når du besøger en hjemmeside. I denne tekstfil gemmer hjemmesiden informationer, som den gerne vil kunne læse, næste gang du besøger siden. Det er ofte informationer, der bruges til statistik og analyse, og er helt ufarlige. 
En cookie er en tekstfil, ikke en programfil. Det betyder, at cookien ikke selv kan gøre noget på din computer. Den kan ikke indsamle oplysninger, sprede virus eller på anden måde gøre skade. Indholdet af cookies læses og skrives af de hjemmesider, du som bruger besøger. 
Når du bruger hjemmesiden sættes en sessionscookie, som er nødvendig for, at hjemmesiden fungerer optimalt. Denne cookie indsamler ingen personoplysninger om dig og bliver slettet, når du lukker din browser. 


Anvendte Cookies 
Vælger du at acceptere cookies, eller klikker du videre til en ny side uden at tage stilling til cookies, sættes cookies på din computer, og meddelelsen på forsiden forsvinder. Næste gang du besøger hjemmesiden med samme browser, vil du ikke blive spurgt, om du vil acceptere cookies, og der vil fortsat blive sat cookies. 
Der sættes for nuværende alene en cookie, der husker dit valg om cookies. 


Hvordan undgår jeg cookies? 
Vælger du ikke at acceptere cookies, sættes der ingen cookies. Der sættes kun en cookie, som husker, at du ikke ønsker, at der sættes cookies. 
Ønsker du slet ikke, at der sættes cookies på din computer, skal du slå cookies fra i din browsers internetindstillinger. Du skal være opmærksom på, at der så kan være elementer på hjemmesiden, som ikke fungerer. 
Hvad sker der, hvis jeg ikke accepterer cookies fra hjemmesiden? 
Du kan stadig bruge hjemmesiden uden at acceptere cookies. Vi vil dog opfordre dig til at acceptere cookies, så vi kan udarbejde statistik på brugen af hjemmesiden. 


Cookies til statistik  
På hjemmesiden bruger vi cookies i akkumuleret form til statistik. Det giver for eksempel mulighed for at få overblik over, hvor mange der besøger de forskellige dele af vores hjemmeside, så vi kan gøre den så brugervenlig som mulig. 


Juridisk grundlag for cookies 
"Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr" (Cookiebekendtgørelsen) stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, hvis hjemmesiden ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr. 

 

Emdrup Kirkes Børn og Unge (EKBU)

Emdrup Kirkes Børn og Unge er en klub under Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, som holder til i Emdrup Kirke.

Vi gemmer oplysninger om medlemmer og deltagere. Se i følgende to dokumenter:

Datafortegnelse - Emdrup Kirkes Børn og Unge

Persondatapolitik - Emdrup Kirkes Børn og Unge