Tidslinje for Emdrup Kirke

1920’ Tanken om en lokal kirke fødes i en lille bibelstudiekreds i en toværelses lejlighed.
erne Samme gruppe starter en søndagsskole i lokalområdet.

1940 Kredsen er vokset og køber HUSET på Frederiksborgvej 179. HUSET bliver i mange år rammer for spejderarbejde, søndagsskole og forskellig mødevirksomhed for voksne.

1942 De grønne KFUM-spejdere, Bispebjerggruppen, starter.

1946 Den 8. september: Den første gudstjeneste i Barakkirken i KFUM-parken.

1946 De to første præster, H. Boyen Rasmussen og Asger Due ansættes.

1947 Den 1. april: Emdrup sogn med dengang 8000 beboere bliver udskilt fra Bispebjerg sogn.
         Specielle møder for ældre starter – i dag videreført som eftermiddagsmøder. Indsamlingen til en ny kirke  i Emdrup sogn begynder.

1948 Pastor S. J. Jensen erstatter pastor Asger Due.

1953 Emdrup Kirkes Unge (EKU) starter og er aktiv i 60’erne, 70’erne, 80’erne og delvist i 90’erne

1960 Lørdag den 4. juni kl. 10.00: Grundstensnedlæggelse til Emdrup Kirke, Ved Vigen 7-9.

1961 Søndag den 19. marts: Indvielse af Emdrup Kirke. Det frivillige arbejde flyttes fra HUSET til kirkens lokaler.
         Emdrup Kirkes Menighedssamfund stiftes. Den afløser det, der i kirkebladet kaldes ”Samfundet”. I dag hedder det Menighedsfællesskabet ved Emdrup Kirke.

1962 Pastor Ulla Heje afløser pastor S. J. Jensen.

1965 Pastor Boyen Rasmussen afgår ved døden og erstattes af pastor Hans Erik Nissen.

1969 Pastor Ulla Heje fratræder.

1970 Hjælpepræst Flemming Kofoed-Svendsen assisterer en kortere periode.
         Pastor Gunner Tøttrup erstatter pastor Hans Erik Nissen.

1971 Pastor Aage Jakobsen ansættes

1972 Søborg Ungdomskreds – tilknyttet Luthersk Mission – køber HUSET.

1978 Pastor E. Baylum Andersen erstatter pastor Gunner Tøttrup.

1979 Pastor Valdemar Andersson erstatter pastor Aage Jakobsen.

1981 En DMS-kreds (senere Danmissionskreds) startes.
         Den er en videreførelse af én DMS-kreds, der fandtes, før sognet blev oprettet. Lukkes i efteråret 2011.

1984 Pastor E. Baylum Andersen fratræder.

1985 Pastor Carsten Dalsgaard tiltræder.

1986 Den 19. marts: Emdrup Kirke fejrer 25-årsjubilæum.

1987 Første sognemedhjælper, søster Inger Margrethe Preisum, ansættes.
         Spejderne, HUSET og Emdrup Kirke starter en fælles Sankt Hans aften ved mosen.
         Pastor Niels Munk Plum erstatter Valdemar Andersson og ansættes om sognepræst i Emdrup og hospitalspræst ved Bispebjerg Hospital.

1990 Kirkelejre startes. Afholdes én gang årligt og er for alle aldre.
erne

1992 Pastor Børge Haahr Andersen erstatter pastor Carsten Dalsgaard.

1993 Legestuen Musereden starter og der har været legestue ugentlig de fleste år siden.

1994 Restaurering af kirken, køkkenet og toiletterne samt tilbygning med kontorlokaler tages i brug. 
         En månedlig hverdagsgudstjeneste startes – i dag videreført som ”Gudstjeneste+” 1. søndag i måneden.

1996 Emdrup Kirkes menighed fejrer 50 års jubilæum. Prædikant Gunner Tøttrup.
         En børneklub for børn 4-12 år startes torsdag eftermiddag. Den lukkes foråret 2008.
         Emdrupkoret starter. Lukkes 2005.

1998 Pastor Søren Fanøe erstatter pastor Niels Munk Plum og ansættes i en delt stilling mellem Emdrup Kirke og Utterslev Kirke.

1999 Pastor Søren Fanøe fratræder.

2000 Pastor Jakob Valdemar Olsen ansættes i en kvotestilling.

2003 Første børnemusical gennemføres i løbet foråret. Til og med 2016 er opført 16 stk.
         Alphakurser gennemføres 2003 og 2004

2005 Pastor Jóannis Fonsdal erstatter pastor Børge Haahr Andersen.

2006 Den 10. september: Jubilæumsgudstjeneste i anledning af menighedens 60 års fødselsdag. Købmand Jørgensens søn, tidligere EKU-formand, Knud Jørgensen medvirker.
         Gospelkor starter og kommer senere til at hedde EKKO. Lukkes 2016.
         PREP-kurser opstartes og har været gennemført de fleste år siden.
         Søndagsskolen ændres til Kirkeskoven, som er et aldersopdelt børnetilbud under gudstjenesten.

2007 Babysalmesang startes i efteråret.

2008 Pastagudstjenesterne starter en onsdag om måneden. Det er en gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende fællesspisning.

2010 Juniortræf starter én søndag om måneden. Pt for alderen 2.-5- klasse.
         ”kristendomskursus.dk” gennemføres 2010-2011 og efterfølgeren ”Den røde tråd” gennemføres 2012

2011 Teenklub starter og afløser Kirketøzer. En gang månedligt for aldersgruppen 6.-10. klasse.

2011 Sorggruppe startes.

2011 Gospel-kids startes. Ændres i 2013-2015 til Gospel-dancers.

2013 Kirken får nyt tag med solceller og er derefter selvforsynende med strøm i solskinvejr.

2013 Renovering af køkkenet

2016 EKKO, Emdrup Kirkes Kor afholder sin 10årsjubilæums- og afslutningskoncert i juni.
         Bibelvild startes i efteråret. Er bibelfortælling med leg og billeder for juniorer

2016 Den 11. september: Jubilæumsgudstjeneste i anledning af menighedens 70 års fødselsdag. Efter gudstjenesten medvirker Hans Jørn Østerby ved et familiearrangement.