Praktisk information

Hvad gør jeg ved livets store mærkedage fødsel, dåb, bryllup og dødsfald?

Vi vil som kirke gerne være rammen om din og familiens højtider og mindedage. Her kan du læse om alt det praktiske i forbindelse med dåb, konfirmation, bryllup, begravelse osv.

Sognebåndsløsning

Som hovedregel hører man til det sogn, man bor i, og har dermed ret til kirkelig betjening i ens sognekirke, hvis man er medlem af Folkekirken.
Man har dog mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til en sognepræst i et andet sogn. Dermed får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn.

Hvis du ønsker du at løse sognebånd til en af præsterne i Emdrup Sogn, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til.
Det gøres nemmest ved sende anmodningen som sikker mail, se link under præstens navn og adresse.
I anmodningen skriver du, at du ønsker at løse sognebånd til NN (præstens navn), samt flytte din valgret til Emdrup Sogn. Påfør også fuldt navn og cpr-nr.

Alternativt kan du også sende anmodningen på papir ved at anvende denne blanket