Emdrup Kirkes visioner

Emdrup Kirke - fællesskab med Gud og mennesker

Gennem
- bibelnær og livsnær formidling
- omsorg i og ud fra fællesskabet
Fordi vi ønsker
- fællesskab med Jesus
- at hvile og leve i tro og tjeneste
 

Vi ønsker at opmuntre dig til at deltage i fællesskabet. Fællesskabet bæres af både frivillige og ansatte.
Emdrup Kirkes grundlag er klassisk kristendom. Her fastholdes bibelens budskab om tro, håb og kærlighed, som formidles varieret ved gudstjenester og øvrige arrangementer. Vi er optaget af, at bøn har en central plads hos den enkelte og i fællesskabet.
Vi har målrettede tilbud til forskellige aldersgrupper og livssituationer.
Kirken og fællesskabet er understøttet af en stærk musik- og salmetradition, hvor nyt og gammelt mødes til glæde og inspiration.