Navngivning

Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn, enten ved dåb eller navngivning.

Navngivning skal afgives digitalt med begge forældres NemID og kan findes ved at logge på www.borger.dk, under afsnittet "Familie og børn", "Navne".

Når barnet er døbt eller navngivet meddeler kordegnen dette til folkeregisteret, som derefter fremsender barnets sygesikringsbevis.

Kontakt gerne kordegnen med evt. tvivlsspørgsmål m.h.t. navnelovgivning.

Navneændring

Anmodning om navneændring skal afgives digitalt ved at logge på www.borger.dk, under afsnittet "Familie og børn", "Navne".

Gældende vejledning og regler for navneændringer findes på www.personregistrering.dk