Der er pt. én ledig stilling og vi søger altid frivillige medarbejdere

 

Korleder for spirekoret

Stillingen er på 4 timer pr. uge. 
Arbejdstiden er varierende fra uge til uge.
Dine arbejdsopgaver vil være: 
- Ledelse af Emdrup Kirkes spirekor for børn i 0.-2. klasse. De øver torsdag kl. 16.30-17.15 
- Forberedelse af korprøver, koradministration, forældrekontakt, social kontakt med kormedlemmerne samt rekruttering af nye medlemmer til koret.  
- Ledelse af koret ved forskellige arrangementer. F.eks. nogle af pastagudstjenesterne, som finder sted onsdag kl.17 en gang om måneden og 2-3 familiegudstjenester om året. De foregår søndag kl. 10.30.
- Samarbejde med de øvrige medarbejdere, herunder deltagelse i planlægningsmøder efter behov.  
Vi forventer, at du: 
- har erfaring med ledelse af spire/børnekor 
- har lyst til at videreudvikle vores gudstjenester for børnefamilier 
- har erfaring med at arbejde med børnestemmer i forskellige musikalske genrer. 
-  har lyst til social kontakt med kormedlemmerne samt forældrekontakt 
-  har en relevant uddannelse f.eks. uddannet eller studerende fra AM-studiet på musikkonservatoriet 
-  ønsker at arbejde med på kirkens visioner www.emdrupkirke.dk/page/71/emdrup-kirkes-visioner
Vi tilbyder en korlederstilling i en kirke 
- med en engageret menighed 
- med et godt samarbejde mellem ansatte, præster og menighedsråd 
- hvor der er nysgerrighed over for nye måder at gøre tingene på 
- hvor hovedformålet er at nå ud til lokalområdet med kirkens budskab. 

Hvis der på sigt bliver grundlag for det, er der mulighed for at udvide stillingen med børne/juniorkor. 
Stillingen er ledig til besættelse 15. august eller snarest herefter.
Ansøgningsfrist 24.7 - ansøgningen sendes til 7065fortrolig@sogn.dk

For mere info kan du kontakte organist Solveig Bach Tofft.

 

 

Frivillig

Hvis du vil være frivillig i Emdrup Kirke, så se mere her: https://emdrupkirke.dk/page/4856/bliv-frivillig